Новини  
  « 1 2 3 4 5 »   
 
19.01.2017  През 2017 г. КСБ ще организира отново безплатни курсове за строителните фирми. Моля, тези от Вас, които искат да обучат своите работници и служители, да изпратят своите заявки на email: stzagora_office@ksb.bg. За курса по ЗБУТ ще се издава по 1 удостоверение на участник. Обученията ще се провеждат в гр. Стара Загора от Българо- германиския център и ПГСАГ "Л. Байер". 

Курсът по ЗБУТ ще се проведе на 24.02.2017 г. от 11:00 до 16:00 в конферентната зала на 
хотел-ресторант "Зеленият хълм" /бивша Партийна школа/. 

Крайният срок за заявки е 31.01.2017 г. 
 
 
17.10.2016  Уважаеми Дами и Господа, 
Имаме удоволствието да Ви уведомим, че КСБ – ОП гр. Стара Загора организира празненство 
по случай „Деня на строителя” за всички собственици и управители на строителни фирми, 
членове на КСБ - ОП гр. Стара Загора. Участие в тържеството могат да вземат и служители от 
фирмата, по усмотрение на управителите / собствениците на фирми. 
Празненството ще се проведе на 27.10.2016 г.  в ресторант „Зеленият хълм” от 19:30 часа. 
 
 
20.09.2016 

Уважаеми колеги,

 

Областно представителство Стара Загора , на основание чл.36, ал.2 от Устава на КСБ, насрочва редовно отчетно-изборно общо събрание на 29.09.2016 г. от 18:00 часа в конферентната зала на хотел-ресторант ”Зеленият хълм” (гр. Стара Загора ул. Никола Икономов 6 – бивша Партийна школа) , при следния дневен ред:

 

1.        Приемане отчет за дейността на Областния съвет на ОП Стара Загора от 30.09.2015 г. до 29.09.2016 г.

                    Докладва: инж. Петко Балабанов

 

2.        Приемане отчет  за изпълнение на плана за приходи и разходи на  ОП Стара Загора от 30.09.2015 г. до 29.09.2016 г.

                    Докладва: инж. Васил Илиев

 

3.        Приемане доклад  на Контролния съвет на ОП Стара Загора за дейността на Областния съвет от 30.09.2015 г. до 29.09.2016г.

                    Докладва: инж. Васил Илиев

 

4.        Приемане решение за освобождаване от отговорност Областния съвет на ОП Стара Загора за периода  от 30.09.2015 г. до 29.09.2016г.

                  Докладва: инж. Васил Илиев

 

5.        Избор на Председател на ОП Стара Загора, избор на членове на Областен съвет и избор на членове на Контролен съвет.

 

6.        Избор на делегати за участие в предстоящото Общо годишно отчетно изборно събрание на КСБ.

 

7.        Приемане план за дейността  на ОП Стара Загора през  2017 г.

                                   Докладва: инж. Петко Балабанов

 

8.        Приемане план сметка  на ОП Стара Загора за 2017 г.

                    Докладва: инж. Петко Балабанов

 

9.        Разни

 След провеждане на Общото събрание ще се състои вечеря в ресторанта на х-л ”Зеленият хълм”.

Регистрацията започва от 18:00 часа на 29.09.2016 год. в в конферентната зала на хотел-ресторант ”Зеленият хълм” (гр. Стара Загора ул. Никола Икономов 6 – бивша Партийна школа). Членовете – юридически лица се представляват от законните си представители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това общо събрание подпечатано с печата на фирмата. При липса на кворум и на основание чл.39 от Устава на КСБ събранието ще се проведе на 29.09.2016 г. от 19:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

 
 
13.04.2016 

"Аз мога да строя"

На 12.04.2016 г. в гр .Стара Загора се проведе тематичен финал по проект "Аз мога да строя". Ученици от професионалните гимназии по строителство от Пазарджик, Монтана, София, Пловдив, Сливен, Стара Загора и Велико Търново представиха своите проекти на тема "Традиционна българска къща". Жури в състав -  председател: доц. д-р инж. Радан Иванов - ректор на ВСУ „Любен Каравелов“, гр. София; членове: арх. Татяна Радева и арх. Емил Василев (представители на КАБ Стара Загора); инж. Стефко Драгов и инж. Лъчезар Ташев (представители на КИИП Стара Загора)  и инж. Пламен Иванов (зам. председател на УС на  КСБ) оцениха проектите на участниците в конкурса. Инж. Пламен Иванов, създател и ръководител на проекта, откри началото на конкурса, като пожела на учениците да бъдат себе си и да представят проектите си свободно и уверено. Доц. д-р инж. Радан Иванов пожела на участниците в конкурса достойно представяне и изрази мнение, че  най-важни са те, а не журито.  Първа награда получи екип „Царевец“ от гр. Велико Търново, а втора - екип „Инфинити“ от гр. Стара Загора. Традиционната награда на публиката бе спечелена от екип „Хъшове“ от гр. Стара Загора. „MD House” от гр. Сливен получи наградата на проекта „Аз мога да строя“. Екип „Нашенци“ от гр. Монтана спечели поощрителна награда  за положения самостоятелен труд – посещение на тематичния финал в гр. Велико Търново. Общото мнение на журито бе, че учениците са се представили на очакваното отлично ниво, положили са значителен труд и са усвоили нови знания.  

 
IMG_5200.JPG
IMG_5188.JPG
IMG_5199.JPG
IMG_5263.JPG
 
10.03.2016 

Напомняме на всички членове на КСБ ОП Стара Загора, че могат да внесат годишния си членски внос за 2016 г. по следната банкова сметка:

БАНКА ДСК ЕАД – клон Стара Загора
IBAN: BG73 STSA 9300 0014 3832 94
BIC: STSABGSF

За всички строителни фирми членският внос е 250 лв.

 
     
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ
 
 
 
 
  © 2009 КСБ | Created by Vilex