Новини  
  « 1 2 3 4 5 »   
 
02.02.2018  През 2018 г. КСБ ще организира отново безплатeн курс по ЗБУТ  за строителните фирми. Моля, тези от Вас, които искат да обучат служители си, да изпратят заявка на следният е-мейл: stzagora_office@ksb.bg. Всеки участник може да бъде обучен  за координатор, длъжностно лице или контрол върху качеството. 
Курсът по ЗБУТ ще се проведе на 16.02.2018 г. от 9:00 до 17:00 в конферентната зала на хотел-ресторант "Зеленият хълм" /бивша Партийна школа/. 

Крайният срок за заявки е 12.02.2018 г. 
 
 
29.08.2017  Промяна в нормативната уредба за третиране на строителни отпадъци в Община Стара Загора. За повече подробности вижте прикачения файл.
 
Община Стара Загора писмо строителни отпадъци
 
29.08.2017 

Областно представителство Стара Загора , на основание чл.36, ал.2 от Устава на КСБ, насрочва редовно отчетно-изборно общо събрание на 19.09.2017 г. от 18:00 часа в конферентната зала на хотел-ресторант ”Зеленият хълм” (гр. Стара Загора ул. Никола Икономов 6 – бивша Партийна школа) , при следния дневен ред:

ДНЕВЕН  РЕД

1.        Приемане отчет за дейността на Областния съвет на ОП Стара Загора от 29.09.2016 г. до 19.09.2017 г.

                    Докладва: инж. Петко Балабанов

 2.        Приемане отчет  за изпълнение на плана за приходи и разходи на  ОП Стара Загора от 29.09.2016  г. до 19.09.2017 г.

                    Докладва: инж. Диана Мандажиева

 3.        Приемане доклад  на Контролния съвет на ОП Стара Загора за дейността на Областния съвет от 29.09.2016 г. до 19.09.2017 г.

                    Докладва: инж. Диана Мандажиева

 4.        Приемане решение за освобождаване от отговорност Областния съвет на ОП Стара Загора за периода  от 29.09.2016 г. до 19.09.2017 г.

                  Докладва: инж. Диана Мандажиева

 5.        Приемане план за дейността  на ОП Стара Загора през  2018 г.

                                   Докладва: инж. Петко Балабанов

 6.        Приемане план сметка  на ОП Стара Загора за 2018 г.

                    Докладва: инж. Петко Балабанов

 7.      Обсъждане на Правилник за работата на ЦПРС.

Докладва: инж. Петко Балабанов

8.      Обсъждане на Проекто - доклад за Редовно общо годишно отчетно събрание на КСБ.

Докладва: инж. Петко Балабанов

 9.        Разни

 

 
Общо събрание КСБ ОП Стара Загора
 
05.07.2017 
КСБ ОП Стара Загора организира обучения на специалисти. Моля, да се запознаете с писмото и при евентуален интерес да изпратите заявка най-късно до 15.08.2017 г. Обученията ще се провеждат в гр. Стара Загора през есенно-зимния период. При сформиране на групи за обучение (мин. 15 души за всяко), ще бъдете уведомени допълнително за датата и мястото. Курсовете по ЗБУТ и контрол върху качеството са безплатни. За тематичните семинари всяка фирма заплаща по 108 лв. (с ДДС) на човек. За сумата се издава фактура. 
 
Писмо курсове КСБ
 
08.03.2017 

Проектът BUILD UP Skills EnerPro, с участието на КСБ, завършва успешно

 

12 учебни програми, 433 обучени строителни специалисти и променени образователни стандарти в резултат от проект BUILD UP Skills EnerPro

В края на 2014 г. екипът на проект BUILD UP Skills EnerPro си постави за цел да промени нагласите към професионалното образование и обучение за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите, да създаде нови учебни програми, отговарящи на съвременните изисквания за енергийна ефективност, и да ги наложи като стандартна практика, най-вече сред младите специалисти. Днес можем да се похвалим със следното: 

Ø  12 нови учебни програми - за строителни специалисти, работници и преподаватели;

Ø  6 нови програми за СИП в професионалните гимназии и ЦПО;

Ø  29 проведени курсове от партньорите по проекта;

Ø  433 обучени специалисти;

Ø  6 активни учебни центъра;

Ø  16 споразумения за сътрудничество с външни партньори;

Ø  3 нови проекта, инициирани по програма Хоризонт 2020 на ЕС – Step2Sport, Train-to-NZEB и Fit-to-NZEB.

През 2016 г. партньорите по проект BUILD UP Skills EnerPro ЕнЕфект, СПГЕ "Джон Атанасов", ПГТЕ "Хенри Форд", ПГСА - гр. Пазарджик, ПГСАГ "Пеньо Пенев" - гр. Русе и БГЦПО - гр. Плевен проведоха общо 29 обучителни курса, които бяха подложени на щателен мониторинг от представители на КСБ. Резултатите са повече от впечатляващикакто обучените, така и възложителите са изключително доволни от качеството и придобитите знания, умения и компетенции. На базата на разработените програми и проведените обучения а Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) разработи План за актуализиране на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификации по професии в професионално направление 522 Електротехника и енергетика“ и Професионално направление 582 Строителство“, които обхващат 13 професионални квалификации.

Учебни програми

В рамките на проекта бяха разработени 2 учебни програми и онлайн модул за обучения на преподаватели и 10 нови учебни програми заедно с всички необходими съпътстващи материали за кратки форми на обучение (40-60 учебни часа) и свободно избираема подготовка в гимназиите и ЦПО. Всичко за програмите, включително базисни презентации, можете да намерите тук: http://www.busenerpro.com/programmes.html.

Какво предстои?

Обучения по всички програми, разработени по проект BUILD UP Skills EnerPro, в момента се предлагат във всички професионални гимназии и ЦПО - партньори по проекта. Заедно с това, до края на март 2017 г. по проект Train-to-NZEB (www.train-to-nzeb.com), в който КСБ също е партньор, в УАСГ ще бъде отворен учебно-демонстрационен център за енергийна ефективност в сградите, където освен изброените програми ще се предлагат сертифицирани курсове, обучения и демонстрации по темите:

Ø  Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради;

Ø  Сертифициран проектант на пасивни сгради;

Ø  Принципи за проектиране на пасивни и почти нулево-енергийни сгради (ПНЕС);

Ø  Вентилационни системи с  рекуперация;

Ø  Въздухоплътност в пасивните и почти нулево-енергийните сгради;

Ø  Изолация, прозорци и топлинни мостове в ПНЕС;

Ø  ВЕИ в пасивните и почти нулево-енергийните сгради;

Ø  Икономика на пасивните и почти нулево-енергийните сгради;

Ø  Енергийно ефективни сградни обновявания.

Курсът, с който ще бъде открит центърът, ще е на тема „Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради“ и ще бъде проведен със специалното участие на обучаващи от Институт Пасивна къща – Германия. Допълнителна информация за обученията ще бъде представена по време на конференцията и изложението за интелигентни градове за Югоизточна Европа Smart Cities в Интер Експо Център на 7-9 март, където на щанд B15 в зала 1 ще започне и записването за курсовете. Всичко за проект BUILD UP Skills EnerPro можете да намерите на адрес www.busenerpro.com.  

 
Презентация
     
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ
 
 
 
 
  © 2009 КСБ | Created by Vilex