Новини  
  2 3 4 »   
 
09.02.2018 
Уважаеми дами и господа, 
Известно е, че БСК от 2005 г. провежда конкурса „ИН-5" за иновативни постижения. Класиралите се в този конкурс стават кавалери на пластиката „Икар", а постиженията им се записват в Почетната книга на камарата. 
Цялата информация и необходими документи за кандидатстване са публикувани на сайта на БСК в раздела ,3а БСК" - Награди „ИН-5": https://www.bia-bq.com/bia/index/award/ 
Заявления за участие в конкурса се приемат на email: in-5@bia-bg.com до 31.03.2018 г. 
Наградените ще получат своя приз от ръководители на BusinessEurope на 17 май 2018г. в 18.30 ч. на официална церемония в хотел „ИнтерКонтинентал София , пл. „Народно събрание" 4. 
 
 
02.02.2018  През 2018 г. КСБ ще организира отново безплатeн курс по ЗБУТ  за строителните фирми. Моля, тези от Вас, които искат да обучат служители си, да изпратят заявка на следният е-мейл: stzagora_office@ksb.bg. Всеки участник може да бъде обучен  за координатор, длъжностно лице или контрол върху качеството. 
Курсът по ЗБУТ ще се проведе на 16.02.2018 г. от 9:00 до 17:00 в конферентната зала на хотел-ресторант "Зеленият хълм" /бивша Партийна школа/. 

Крайният срок за заявки е 12.02.2018 г. 
 
 
29.08.2017  Промяна в нормативната уредба за третиране на строителни отпадъци в Община Стара Загора. За повече подробности вижте прикачения файл.
 
Община Стара Загора писмо строителни отпадъци
 
29.08.2017 

Областно представителство Стара Загора , на основание чл.36, ал.2 от Устава на КСБ, насрочва редовно отчетно-изборно общо събрание на 19.09.2017 г. от 18:00 часа в конферентната зала на хотел-ресторант ”Зеленият хълм” (гр. Стара Загора ул. Никола Икономов 6 – бивша Партийна школа) , при следния дневен ред:

ДНЕВЕН  РЕД

1.        Приемане отчет за дейността на Областния съвет на ОП Стара Загора от 29.09.2016 г. до 19.09.2017 г.

                    Докладва: инж. Петко Балабанов

 2.        Приемане отчет  за изпълнение на плана за приходи и разходи на  ОП Стара Загора от 29.09.2016  г. до 19.09.2017 г.

                    Докладва: инж. Диана Мандажиева

 3.        Приемане доклад  на Контролния съвет на ОП Стара Загора за дейността на Областния съвет от 29.09.2016 г. до 19.09.2017 г.

                    Докладва: инж. Диана Мандажиева

 4.        Приемане решение за освобождаване от отговорност Областния съвет на ОП Стара Загора за периода  от 29.09.2016 г. до 19.09.2017 г.

                  Докладва: инж. Диана Мандажиева

 5.        Приемане план за дейността  на ОП Стара Загора през  2018 г.

                                   Докладва: инж. Петко Балабанов

 6.        Приемане план сметка  на ОП Стара Загора за 2018 г.

                    Докладва: инж. Петко Балабанов

 7.      Обсъждане на Правилник за работата на ЦПРС.

Докладва: инж. Петко Балабанов

8.      Обсъждане на Проекто - доклад за Редовно общо годишно отчетно събрание на КСБ.

Докладва: инж. Петко Балабанов

 9.        Разни

 

 
Общо събрание КСБ ОП Стара Загора
 
05.07.2017 
КСБ ОП Стара Загора организира обучения на специалисти. Моля, да се запознаете с писмото и при евентуален интерес да изпратите заявка най-късно до 15.08.2017 г. Обученията ще се провеждат в гр. Стара Загора през есенно-зимния период. При сформиране на групи за обучение (мин. 15 души за всяко), ще бъдете уведомени допълнително за датата и мястото. Курсовете по ЗБУТ и контрол върху качеството са безплатни. За тематичните семинари всяка фирма заплаща по 108 лв. (с ДДС) на човек. За сумата се издава фактура. 
 
Писмо курсове КСБ
     
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ
 
 
 
 
  © 2009 КСБ | Created by Vilex