Новини  
   
 
26.02.2019 

ПОКАНА

за участие в обучителен семинар на тема „Основни принцип и на пасивната и почти нулевоенергийната сграда”

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  КСБ ОП Стара Загора организира обучителен семинар на тема „Основни принцип и на пасивната и почти нулевоенергийната сграда”. Съгласно Европейска директива, от 2019 г. тези норми влизат в сила в Република България за всички нови обществени сгради, а от 2021 г. за всички останали сгради (нормите съгласно Наредба 7 за енергийната ефективност на сгради). Курсът е безплатен и ще се проведе на 15.03.2019 г. в конферентната зала за хотел-ресторант „Зеленият хълм“ от 10:30 часа. Няма ограничение за броя на участниците от дадена фирма/организация. Заявки може да изпращате на e-mail: stzagora_office@ksb.bg до 08.03.2019 г.

 
     
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ
  Архив Новини
 
 
 
 
  © 2009 КСБ | Created by Vilex