Новини  
   
 
29.08.2017  Промяна в нормативната уредба за третиране на строителни отпадъци в Община Стара Загора. За повече подробности вижте прикачения файл.
 
Община Стара Загора писмо строителни отпадъци
 
29.08.2017 

Областно представителство Стара Загора , на основание чл.36, ал.2 от Устава на КСБ, насрочва редовно отчетно-изборно общо събрание на 19.09.2017 г. от 18:00 часа в конферентната зала на хотел-ресторант ”Зеленият хълм” (гр. Стара Загора ул. Никола Икономов 6 – бивша Партийна школа) , при следния дневен ред:

ДНЕВЕН  РЕД

1.        Приемане отчет за дейността на Областния съвет на ОП Стара Загора от 29.09.2016 г. до 19.09.2017 г.

                    Докладва: инж. Петко Балабанов

 2.        Приемане отчет  за изпълнение на плана за приходи и разходи на  ОП Стара Загора от 29.09.2016  г. до 19.09.2017 г.

                    Докладва: инж. Диана Мандажиева

 3.        Приемане доклад  на Контролния съвет на ОП Стара Загора за дейността на Областния съвет от 29.09.2016 г. до 19.09.2017 г.

                    Докладва: инж. Диана Мандажиева

 4.        Приемане решение за освобождаване от отговорност Областния съвет на ОП Стара Загора за периода  от 29.09.2016 г. до 19.09.2017 г.

                  Докладва: инж. Диана Мандажиева

 5.        Приемане план за дейността  на ОП Стара Загора през  2018 г.

                                   Докладва: инж. Петко Балабанов

 6.        Приемане план сметка  на ОП Стара Загора за 2018 г.

                    Докладва: инж. Петко Балабанов

 7.      Обсъждане на Правилник за работата на ЦПРС.

Докладва: инж. Петко Балабанов

8.      Обсъждане на Проекто - доклад за Редовно общо годишно отчетно събрание на КСБ.

Докладва: инж. Петко Балабанов

 9.        Разни

 

 
Общо събрание КСБ ОП Стара Загора
     
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ
  Архив Новини
 
 
 
 
  © 2009 КСБ | Created by Vilex