Членове на Камарата на строителите в България ОП - Ст. Загора  
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   
 
Пещострой ЕООД
Управител: Господин Жечев Господинов
Адрес: Стара Загора, ул. "Цар Иван Шишман" 54, ет.1
тел: 042/254114, моб: 0887/777070, факс: 042/601987
peshtostroy@abv.bg
Детайлна информация
 
 
Пи Ес Ай АД
Управител: Латьо Латев
Адрес: Стара Загора, 6000 Св. Патриарх Евтимий 190
тел: 042/ 613 710, моб: 0888/ 654 941, факс: 042/ 613 731
www.psibg.com, psi@tracebg.com
“ПИ ЕС АЙ” АД е регистрирано през 1993г. и е продължител на сто годишните традиции на Пътно управление Стара Загора. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: строителство, ремонт и поддържане на летища,автомагистрали,пътища и пътните съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях, производство на всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях, научноизследователска, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари, както и всички други дейности, освен забранените със закон.
Детайлна информация
 
 
Платеник ЕООД
Управител: Димитър Колев Панев
Адрес: Стара Загора, 6000 ул. Хаджи Димитър Асенов 137
тел: 042/ 253 001, моб: 0899/ 144 560, факс: 042/ 253 001
http://www.platenik.hit.bg/, platenik@abv.bg
Фирма Платеник е регистрирана през 1990 г.като СД.През 1994 г е преобразувана в ООД.Със строителна дейност се занимава от 1993г.Започва с жилищно строителство, а в последствие и с промишлено.Има построени 10 жилищни и множество промишлени сгради.Фирмата е специализирана в изпълнение на индустриални подови настилки и хидроизолации на покриви,фундаменти,тераси и резервоари с PVC мембрана.Представител е и предлага на пазара продуктите на швейцарската фирма SIKA - строителна химия,хидроизолации,конструктивни укрепвания,обработна на фуги и др.
Детайлна информация
 
 
Престиж - М ООД
Управител: Соня Михова Михова
Адрес: Стара Загора, 6000 бул. Цар Симеон Велики 1, ет.1
тел: 042/ 666 607, моб: 0899179475, факс: 042/ 661 107
sid@mail.orbitel.bg
Фирма "Престиж-М" ООД е създадена през 1993г. и ориентира дейността си в областта на високото строителство както в България така и в чужбина.Като дългогодишен член на Занаятчийската камара в Берлин фирмата изпълнява ежегодно обекти на промишленото и жилищно строителство на територията на Германия.Дружеството работи с екип от квалифицирани специалисти доказали качествата си в практиката при изпълнение на строителни поръчки в Германия и владеещи в най-висока степен немската DIN норма за качество и най-новите строителни технологии.
Детайлна информация
 
 
Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС АД
Управител: Диана Любомирова Мандажиева
Адрес: Стара Загора, 6000 ул. Христо Ботев 92
тел: 042/ 613 511, моб: 0888/ 927 722, факс: 042/ 601 587
rcc_sbs@mail.bg
ПСК ЕС БИ ЕС”АД е едно от водещите дружества в сектора на пътното строителство. Предметът на дейност е строителство, ремонт и поддръжка на пътища, автомагистрали, летища, улици и свързаната с това инженерна инфраструктура. Добив и производство на инертни материали, асфалтови смеси и битумни емулсии. Фирмата успешно прилага всички видове висококачествени асфалтови покрития /сплитмастик, плътна и неплътна асфалтова смес, студена асфалтова смес и др./. Дружеството разполага със значителни производствени мощности, специализирана техника и технологии за изпълнение на земни, пътни и асфалтови работи в значителен обем. Разполага с пълно технологично оборудване за строителството на комплексни инфраструктурни обекти. Качество бързина и ефективност – това са основните принципи н дейността ни.
Детайлна информация
 
 
Регканстръкшън ООД
Управител: Кольо Костадинов Христов
Адрес: Стара Загора, ул. Поп Минчо Кънчев 51, ап. 5
тел: 042/636477, моб: 0888/250007, факс: 042/636477
regconstruction@mail.bg
Детайлна информация
 
 
Руан-3 ЕООД
Управител: Ангел Костов Калайджиев
Адрес: Казанлък, 6100 бул. Ал. Батенберг 115, вх.А, ап.10
тел: 0431/ 88 433, моб: 0899/ 922 380, факс: 0431/ 28 433
ruan3@abv.bg
Детайлна информация
 
 
Рудин ООД
Управител: Живко Желев
Адрес: Стара Загора, 6000 ул. Св. Княз Борис 136 А
тел: 042/ 644 664, моб: 0887/384259, факс: 042/ 641 014
www.rudin-bg.com, office@rudin-bg.com
Фирмата извършва ремонт на електрофилтри,изграждане ниско и високо волтови инсталации,контролноизмервателна апаратура,монтаж тръбопроводи високо и ниско налягане,ремонт филтри и помпени станции, изграждане на ниско и високо строителство.Наши партньори са Фирмите АВВ,ALSTOM,AREVA.Обектите ни са ТЕЦ"Марица изток"2, ТЕЦ"Марица изток"3,"Брикел",НЕК ЕАД,ЕСО ЕАД,МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД и др.
Детайлна информация
 
 
Сага Строй ООД
Управител: Георги Христов Янев
Адрес: гр. Казанлък; ул."Козлодуй" 2
тел: 0431/ 62 179; 63 854, факс: 0431/ 62 179
www.sastroy.com, sagastroy@dbv.bg
Строителство, ремонт и подържане на жилищни, административни и производствени сгради. Направа водопроводи и канализации. Строителство – изкопни , кофражни и бетонови работи. Горски пътища и съоръженията към тях. Поддържане и направа на нови минерализовани ивици. ЛКМ - залесяване, попълване и отглеждане на култури, сеч без материален добив и др. Механизирана почвоподготовка и дълбока оран /риголване/. Разрушаване на сгради, къртене на бетони и скали. Продажба на строителни материали.
Детайлна информация
 
 
Сандра-Гес-2001 ЕООД
Управител: Грозьо Грозев Грозев
Адрес: Стара Загора, 6000 ул. Христо Ботев 108, вх. А
тел: 042/ 621 095, моб: 0888/ 435 139, факс: 042/ 621 095
http://sandra-ges.eu/, grozev@sandra-ges.eu
Фирма "САНДРА-ГЕС-2001" ЕООД е основана през 2004 година с предмет на дейност : жилищно и промишлено строителство , ремонт и подръжка на жилищни и административни сгради. Фирмата разполага с опитен технически ръководител и следните специалисти : фаянсаджии , бояджии , зидаро - кофражисти , мазачи , общи работници , разполага със собствен превоз и машини за замазки и мазилки. През този период фирмата е построила жилищни сгради в град Стара Загора и село Змеево. Извършила е основни ремонти към община Стара Загора , РДВР град Стара Загора , "Ембул Инвестмънт АД " град Стара Загора , обекти на "Красива България" , Фондация "Земя Завинаги" , "ЗПАД ДЗИ" и много други. Качествено и с любов строим за човека !
Детайлна информация
 
     

 

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ
 
 
   
  © 2009 КСБ | Created by Vilex