Членове на Камарата на строителите в България ОП - Ст. Загора  
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   
 
Престиж - М ООД
Управител: Соня Михова Михова
Адрес: Стара Загора, 6000 бул. Цар Симеон Велики 1, ет.1
тел: 042/ 666 607, моб: 0899179475, факс: 042/ 661 107
sid@mail.orbitel.bg
Фирма "Престиж-М" ООД е създадена през 1993г. и ориентира дейността си в областта на високото строителство както в България така и в чужбина.Като дългогодишен член на Занаятчийската камара в Берлин фирмата изпълнява ежегодно обекти на промишленото и жилищно строителство на територията на Германия.Дружеството работи с екип от квалифицирани специалисти доказали качествата си в практиката при изпълнение на строителни поръчки в Германия и владеещи в най-висока степен немската DIN норма за качество и най-новите строителни технологии.
Детайлна информация
 
 
Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС АД
Управител: Диана Любомирова Мандажиева
Адрес: Стара Загора, 6000 ул. Христо Ботев 92
тел: 042/ 613 511, моб: 0888/ 927 722, факс: 042/ 601 587
rcc_sbs@mail.bg
ПСК ЕС БИ ЕС”АД е едно от водещите дружества в сектора на пътното строителство. Предметът на дейност е строителство, ремонт и поддръжка на пътища, автомагистрали, летища, улици и свързаната с това инженерна инфраструктура. Добив и производство на инертни материали, асфалтови смеси и битумни емулсии. Фирмата успешно прилага всички видове висококачествени асфалтови покрития /сплитмастик, плътна и неплътна асфалтова смес, студена асфалтова смес и др./. Дружеството разполага със значителни производствени мощности, специализирана техника и технологии за изпълнение на земни, пътни и асфалтови работи в значителен обем. Разполага с пълно технологично оборудване за строителството на комплексни инфраструктурни обекти. Качество бързина и ефективност – това са основните принципи н дейността ни.
Детайлна информация
 
 
Руан-3 ЕООД
Управител: Ангел Костов Калайджиев
Адрес: Казанлък, 6100 бул. Ал. Батенберг 115, вх.А, ап.10
тел: 0431/ 88 433, моб: 0899/ 922 380, факс: 0431/ 28 433
ruan3@abv.bg
Детайлна информация
 
 
Рудин - Динев и Желев и сие СД
Управител: Динко Драгиев Динев
Адрес: Стара Загора, 6000 ул. Св. Княз Борис 136 А
тел: 042/ 644 664, моб: 0887/ 384 259, факс: 042/ 641 014
www.rudin-bg.com, office@rudin-bg.com
Фирмата извършва ремонт на електрофилтри,изграждане ниско и високо волтови инсталации,контролноизмервателна апаратура,монтаж тръбопроводи високо и ниско налягане,ремонт филтри и помпени станции, изграждане на ниско и високо строителство.Наши партньори са Фирмите АВВ,ALSTOM,AREVA.Обектите ни са ТЕЦ"Марица изток"2, ТЕЦ"Марица изток"3,"Брикел",НЕК ЕАД,ЕСО ЕАД,МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД и др.
Детайлна информация
 
 
Сага Строй ООД
Управител: Георги Христов Янев
Адрес: гр. Казанлък; ул."Козлодуй" 2
тел: 0431/ 62 179; 63 854, факс: 0431/ 62 179
www.sastroy.com, sagastroy@dbv.bg
Строителство, ремонт и подържане на жилищни, административни и производствени сгради. Направа водопроводи и канализации. Строителство – изкопни , кофражни и бетонови работи. Горски пътища и съоръженията към тях. Поддържане и направа на нови минерализовани ивици. ЛКМ - залесяване, попълване и отглеждане на култури, сеч без материален добив и др. Механизирана почвоподготовка и дълбока оран /риголване/. Разрушаване на сгради, къртене на бетони и скали. Продажба на строителни материали.
Детайлна информация
 
 
Сандра-Гес-2001 ЕООД
Управител: Грозьо Грозев Грозев
Адрес: Стара Загора, 6000 ул. Христо Ботев 108, вх. А
тел: 042/ 621 095, моб: 0888/ 435 139, факс: 042/ 621 095
http://sandra-ges.eu/, grozev@sandra-ges.eu
Фирма "САНДРА-ГЕС-2001" ЕООД е основана през 2004 година с предмет на дейност : жилищно и промишлено строителство , ремонт и подръжка на жилищни и административни сгради. Фирмата разполага с опитен технически ръководител и следните специалисти : фаянсаджии , бояджии , зидаро - кофражисти , мазачи , общи работници , разполага със собствен превоз и машини за замазки и мазилки. През този период фирмата е построила жилищни сгради в град Стара Загора и село Змеево. Извършила е основни ремонти към община Стара Загора , РДВР град Стара Загора , "Ембул Инвестмънт АД " град Стара Загора , обекти на "Красива България" , Фондация "Земя Завинаги" , "ЗПАД ДЗИ" и много други. Качествено и с любов строим за човека !
Детайлна информация
 
 
Сивато ООД
Управител: Васил Желев Вълев
Адрес: Стара Загора, 6000 "Св.Богородица" 71,ет.1,ап.2
тел: 042/ 663 344; 041/ 78 282, моб: 0888/ 228 294, факс: 042/ 663 344; 041/ 78 282
sivato@abv.bg
"СИВАТО"ООД е фирма, специализирана в областта на строителството и реконструкцията на обекти с разнороден характер и предназначение:строителни и монтажни работи на промишлени, гаждански, инфраструктурни обекти и оборудване в областта на енергетиката, хидростроителствто, производството на бетонови и циментови разтвори; машинен и ел.монтаж на обекти и оборудване в областта на миннотои енергетичното строителство и оборудване."СИВАТО"ООД разполага с производствена база, разположена на територията на ТЕЦ "Марица изток 3": бетонов център със строителна лаборатория, арматурен цех, цех за производство на готови елементи и др., както и с квалифициран персонал, механизация и оборудване за извършване на стоително-монтажни и строително-ремонтни дейности.Основни инвеститори за изършваното строителство са "Мини Марица Изток"ЕАД, ТЕЦ "Марица изток 1", ТЕЦ "Марица изток 2", ТЕЦ "Марица изток 3", НЕК ЕАД гр.София, Община Раднево и др.
Детайлна информация
 
 
Стара Загора Проект ООД
Управител: Аделин Вълчанов Донев
Адрес: 6010 Стара Загора; ул."Калояновско шосе" 1
тел: 042/ 603 772, факс: 042/ 602 245
sz_proektood@abv.bg
Основният предмет на дейност на "Стара Загора Проек"ООД е производството на бетонови смеси и варови разтвори, жилищно и промишлено строителство, услуги със специализиран транспорт.
Детайлна информация
 
 
Стефко Миланов ЕТ
Управител: Стефко Георгиев Миланов
Адрес: Казанлък, 6100 Алеко Константинов №6 ет.1 ап.2
тел: 0431/ 64 737, моб: 0898/ 613 395, факс: 0431/ 64 737
sgmc@abv.bg
ЕТ Стефко Миланов е създ.през 1996 г.с предмет на дейност строителство:ново-ниско и високо,СМР,СРР.Управител инжинер Ст. Миланов- специалност ПГС.Фирмата разполага с квалифиц. персонал и разнообр.състав от Дълг.Активи.По големи обекти: Изгр.Шоурум Тойота Ст.Загора,Преуст.и СРР HVB Банк Биохим кл.Ст.Загора и Казанлък,ВИК/Гл.колект./Х.Димитрово,Изгр.ка нализ.колектор Пром.зона Казанлък,Изгр.ВИК мрежи и съор.в трак.гробища Голяма и малка Косматка,СМР репет.зала фолкл. анс.П.Баня,Изгр.санит.възел ч-ще и ИТЦ П.Баня и други.
Детайлна информация
 
 
Строител ВД ООД
Управител: Яна Колева Драгова
Адрес: 6000 Ст.Загора; ул.Св.Княз Борис 85 ет.3, ап.5
тел: 042/ 632 242, 603 837, моб: 0888/ 735 435, факс: 042/ 604 553
stroitel_vd@yahoo.com
“Строител ВД” ООД, гр. Стара Загора изпълнява СМР на жилищни, обществени, административни и промишлени обекти в страната и чужбина. Създадена е през 2000г като частно капиталово дружество днес е една стабилна и просперираща фирма. Благодарение на гъвкавият мениджмънт са изградени партньорски взаимоотношения с фирми от Германия и Сърбия, в които страни има изградени множество обекти. Многоспектърната квалификация на работниците и служителите, богатата материално-техническа база и натрупаният опит през годините, са предпоставка за изпълняване СМР с много високо качество.
Детайлна информация
 
     

 

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ
 
 
   
  © 2009 КСБ | Created by Vilex