Членове на Камарата на строителите в България ОП - Ст. Загора  
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   
 
Минстрой Марица Изток АД
Управител: Иван Кирилов Русенов
Адрес: Раднево, 6260 ул. Тачо Даскалов 10
тел: 0417/ 82 720, 83 656, моб: 0887/ 543 751, факс: 0417/ 83 023
www.minstroy-radnevo.com, minstroy@minstroy-radnevo.com
“Mинстрой Марица изток” АД гр. Раднево е създадена през 1976г. като поделение на Минно-строителното предприятие Димитровград, а през 1993г.е преобразувана в дъщерно дружество на „Минстрой Холдинг” АД гр. София. "Минстрой Марица Изток" АД гр. Раднево е фирма, доказала се в строителството и монтажа на тежко минно оборудване. Фирмата извършва: •Комплексен машинен и електротехнически монтаж и ремонт на тежки минни машини: роторни и верижни многокофови багери, лентови насипообразуватели и претоварачи, разтоварни коли на верижен ход, гумено-лентови транспортьори. •Строителство, реконструкции и ремонт на електрически понизителни подстанции 110/20/6 и 1,65 kV. •Монтаж и демонтаж на въздушни електропреносни линии до 20 kV. •Строителство на промишлени обекти. •Монтаж, демонтаж и ремонт на съоръжения с повишена опасност: кулокранове, дерик кранове, ВИП кранове, портални и мостови кранове, компресорни уредби и др. •Teхнически рекултивации и ликвидация на рудници.
Детайлна информация
 
 
Монтажинженеринг АД
Управител: Павел Стоянов Стоянов
Адрес: Стара Загора, 6000 бул. Цар Симеон Велики 127
тел: 042/ 602 997, моб: 0887/ 295 724, факс: 042/ 602 998
www.montage-engineering.com, office@montage-engineering.com
Монтажинженеринг" АД е промишлено-монтажна фирма с над 60-годишна история. Предшественикът на дружеството е създаден през 1946г. като структурно звено към "Министерството на строителството". В момента дружеството е специализирано в монтаж на промишлено оборудване, изработка и монтаж на метални конструкции, промишлен електрoмонтаж, изработка и монтаж на резервоари, ОВиК, силози и съдове под налягане, монтаж и поддръжка на подемни съоръжения. Фирмата е сертифицирана съгласно ISO 9001-2000, ISO 3834 за изисквания за качество при заваряване и DIN 18800-7 за изработка на метални конструкции.
Детайлна информация
 
 
Никон ЕООД
Управител: Никола Стоев Нешев
Адрес: Стара Загора, 6000 ул. Боруйград 71
тел: 042/ 628 670, моб: 0888/ 933 344, факс: 042/ 603 642
www.nikonbg.com, nikon@mbox.contact.bg
"НИКОН" ЕООД е строително-търговска компания.Регистрирана през 1992г, като ЕТ"НИКОН -Никола Нешев",а през 1996г.е преобразувана в "Никон"ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.Боруйград №71.Дружеството се представлява от едноличния собственик инж.Никола Стоев Нешев.Основните дейности на компанията са строително предприемачество,строителство чрез възлагане и собствени обекти,строителни услуги,търговия със стротелни материали, продажба на недвижими имоти.Фирмата извършва производство на PVC дограма,производство и монтаж на окачени фасади и ALдограма,производство на стоманени конструкции,железарски работи,изработва дървени конструкции,кухненско обзавеждане и дограми по индивидуална поръчка,заготовка и монтаж на армировка за стоманобетонови конструкции.Търговската и производствена дейност е организирана в открити и закрити складове и цехове, в собствена база в кв."Индустриален" гр.Ст.Загора с площ 16.5дка и сгради с РЗП 6000кв.м. Фирмата е комплектована с необходимата механизация, автотранспорт, инвентар,машини и технологично оборудване за изпълнение на СМР по актуалните съвременни технологии и изисквания.Във фирмата работят квалифицирани ръководители,служители и работници."Никон"ЕООД работи с утвърдени проектанти, подизпълнители и специалисти в специалности ЕЛ, ВиК, ОВ,КИ.Фирмата е в състояние да изпълни всеки договориран обект,съобразно високите критерии на съвременния инвеститор и клиент.
Детайлна информация
 
 
Нюанс ЕООД
Управител: Пейчо Вълчев Иванов
Адрес: Стара Загора, 6000 ул. Св. Княз Борис 63, ап. 10
тел: 042/ 622 933, моб: 0888/ 804 063, факс: 042/ 622 933
www.Nuanse.net, NuanseBG@gmail.com
Фирмата е регистрирана през 1989година с дейност "Строително бояджийство".От 1996 година започва изпълнението на ново строителство - предимно жилищно, а именно на бул.Методи Кусев" на ул."Св.Княз Борис", на ул."Железни врата", на бул."Руски", ул."В.Левски", ул."Марин Дринов",ул."Гладстон" и ул."Ив.Мирчев"също така и Ремонт и възстановяване завод "Габровница" с.ГорноСахране.Всички обекти се предават с МНОГО ДОБРО качество и в срок.Фирмата разполага с високо квалифицирани работници - зидарокофражисти, мазачи, мозайкаджиии, облицовчици,бояджии. Разполага с инвентарни скелета,материали и механизация. Строителните работи се ръководят от трима опитни технически ръководители с многогодишен трудов стаж.
Детайлна информация
 
 
ПГСАГ "Лубор Байер"
Управител: Георги Славов
Адрес: Стара Загора; ул.Граф Игнатиев 11
тел: 042/600 641, факс: 042/600 641
http://pgsag-sz.org/, pgsagsz@abv.bg
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия.
 
 
ПГСД "Недьо Ранчев"
Управител: Ваня Димитрова
Адрес: 6000 Стара Загора, ул. Мусала 38
тел: 042/ 649 188, моб: 0885/ 284 280, факс: 042/ 649 188
pgsdsz@abv.bg
Професионална гимназия по строителство и дървообработване.
 
 
Петко Петков 24 ЕООД
Управител: Петко Антонов Петков
Адрес: Раднево, ул. "Тачо Даскалов" 5, ет.1
тел: 0417/83098, моб: 0888/516433, факс: 0417/82242
www.petkopetkov24.com, office@petkopetkov24.com
Детайлна информация
 
 
Пещострой ЕООД
Управител: Господин Жечев Господинов
Адрес: Стара Загора, ул. "Цар Иван Шишман" 54, ет.1
тел: 042/254114, моб: 0887/777070, факс: 042/601987
peshtostroy@abv.bg
Детайлна информация
 
 
Пи Ес Ай АД
Управител: Латьо Латев
Адрес: Стара Загора, 6000 Св. Патриарх Евтимий 190
тел: 042/ 613 710, моб: 0888/ 654 941, факс: 042/ 613 731
www.psibg.com, psi@tracebg.com
“ПИ ЕС АЙ” АД е регистрирано през 1993г. и е продължител на сто годишните традиции на Пътно управление Стара Загора. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: строителство, ремонт и поддържане на летища,автомагистрали,пътища и пътните съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях, производство на всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях, научноизследователска, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари, както и всички други дейности, освен забранените със закон.
Детайлна информация
 
 
Платеник ЕООД
Управител: Димитър Колев Панев
Адрес: Стара Загора, 6000 ул. Хаджи Димитър Асенов 137
тел: 042/ 253 001, моб: 0899/ 144 560, факс: 042/ 253 001
http://www.platenik.hit.bg/, platenik@abv.bg
Фирма Платеник е регистрирана през 1990 г.като СД.През 1994 г е преобразувана в ООД.Със строителна дейност се занимава от 1993г.Започва с жилищно строителство, а в последствие и с промишлено.Има построени 10 жилищни и множество промишлени сгради.Фирмата е специализирана в изпълнение на индустриални подови настилки и хидроизолации на покриви,фундаменти,тераси и резервоари с PVC мембрана.Представител е и предлага на пазара продуктите на швейцарската фирма SIKA - строителна химия,хидроизолации,конструктивни укрепвания,обработна на фуги и др.
Детайлна информация
 
     

 

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ
 
 
   
  © 2009 КСБ | Created by Vilex