Членове на Камарата на строителите в България ОП - Ст. Загора  
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   
 
Сага Строй ООД
Управител: Георги Христов Янев
Адрес: гр. Казанлък; ул."Козлодуй" 2
тел: 0431/ 62 179; 63 854, факс: 0431/ 62 179
www.sastroy.com, sagastroy@dbv.bg
Строителство, ремонт и подържане на жилищни, административни и производствени сгради. Направа водопроводи и канализации. Строителство – изкопни , кофражни и бетонови работи. Горски пътища и съоръженията към тях. Поддържане и направа на нови минерализовани ивици. ЛКМ - залесяване, попълване и отглеждане на култури, сеч без материален добив и др. Механизирана почвоподготовка и дълбока оран /риголване/. Разрушаване на сгради, къртене на бетони и скали. Продажба на строителни материали.
Детайлна информация
 
 
Сандра-Гес-2001 ЕООД
Управител: Грозьо Грозев Грозев
Адрес: Стара Загора, 6000 ул. Христо Ботев 108, вх. А
тел: 042/ 621 095, моб: 0888/ 435 139, факс: 042/ 621 095
http://sandra-ges.eu/, grozev@sandra-ges.eu
Фирма "САНДРА-ГЕС-2001" ЕООД е основана през 2004 година с предмет на дейност : жилищно и промишлено строителство , ремонт и подръжка на жилищни и административни сгради. Фирмата разполага с опитен технически ръководител и следните специалисти : фаянсаджии , бояджии , зидаро - кофражисти , мазачи , общи работници , разполага със собствен превоз и машини за замазки и мазилки. През този период фирмата е построила жилищни сгради в град Стара Загора и село Змеево. Извършила е основни ремонти към община Стара Загора , РДВР град Стара Загора , "Ембул Инвестмънт АД " град Стара Загора , обекти на "Красива България" , Фондация "Земя Завинаги" , "ЗПАД ДЗИ" и много други. Качествено и с любов строим за човека !
Детайлна информация
 
 
Стара Загора Проект ООД
Управител: Аделин Вълчанов Донев
Адрес: 6010 Стара Загора; ул."Калояновско шосе" 1
тел: 042/ 603 772, факс: 042/ 602 245
sz_proektood@abv.bg
Основният предмет на дейност на "Стара Загора Проек"ООД е производството на бетонови смеси и варови разтвори, жилищно и промишлено строителство, услуги със специализиран транспорт.
Детайлна информация
 
 
Стефко Миланов ЕТ
Управител: Стефко Георгиев Миланов
Адрес: Казанлък, 6100 Алеко Константинов №6 ет.1 ап.2
тел: 0431/ 64 737, моб: 0898/ 613 395, факс: 0431/ 64 737
sgmc@abv.bg
ЕТ Стефко Миланов е създ.през 1996 г.с предмет на дейност строителство:ново-ниско и високо,СМР,СРР.Управител инжинер Ст. Миланов- специалност ПГС.Фирмата разполага с квалифиц. персонал и разнообр.състав от Дълг.Активи.По големи обекти: Изгр.Шоурум Тойота Ст.Загора,Преуст.и СРР HVB Банк Биохим кл.Ст.Загора и Казанлък,ВИК/Гл.колект./Х.Димитрово,Изгр.ка нализ.колектор Пром.зона Казанлък,Изгр.ВИК мрежи и съор.в трак.гробища Голяма и малка Косматка,СМР репет.зала фолкл. анс.П.Баня,Изгр.санит.възел ч-ще и ИТЦ П.Баня и други.
Детайлна информация
 
 
Строител ВД ООД
Управител: Яна Колева Драгова
Адрес: 6000 Ст.Загора; ул.Св.Княз Борис 85 ет.3, ап.5
тел: 042/ 632 242, 603 837, моб: 0888/ 735 435, факс: 042/ 604 553
stroitel_vd@yahoo.com
“Строител ВД” ООД, гр. Стара Загора изпълнява СМР на жилищни, обществени, административни и промишлени обекти в страната и чужбина. Създадена е през 2000г като частно капиталово дружество днес е една стабилна и просперираща фирма. Благодарение на гъвкавият мениджмънт са изградени партньорски взаимоотношения с фирми от Германия и Сърбия, в които страни има изградени множество обекти. Многоспектърната квалификация на работниците и служителите, богатата материално-техническа база и натрупаният опит през годините, са предпоставка за изпълняване СМР с много високо качество.
Детайлна информация
 
 
Строителна механизация АД
Управител: Стефан Иванов Желязков
Адрес: гр. Казанлък, Язовирно селище Копринка
тел: 0431/ 641 16, моб: 0884/ 163 077, факс: 0431/ 637 76
www.cm-bg.eu, info@cm-bg.eu
Строителна механизация АД е инженерингова компания, специализирана в областта на безизкопните технологии за рехабилитация и изграждане на подземна инфраструктура. Фирмата е и производител на машини и оборудване за безизкопни технологии. Разполага със собствен сервиз за ремонт и рециклиране на пътно-строителни машини, техните възли и агрегати. Компанията извършва и проектиране, производство, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за пречиствателни станции за отпадъчни води. Компанията предлага и пълен инженеринг (предпроектно проучване, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и редовна експлоатация) на заводи за инсинерация (преработка чрез изгаряне при подходящи условия) на битови отпадъци. Фирмата е сертифицирана по стандарти ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, RINA за внедрена Добра производствена практика. Вписана е в Централния професионален регистър на строителя. Член е на Международното общество по безизкопни технологии, Българската асоциация за безизкопни технологии, Българската асоциация по водите и Камарата на строителите в България.
Детайлна информация
 
 
Строителство и монтаж ООД
Управител: Юрий Василев Йорданов
Адрес: 6260 гр. Раднево; ул."Захарий Зограф" 2
тел: 0417/ 82 957, моб: 0888/ 658 228, факс: 0417/ 82 291
smltd@radnevo.net
"Строителство и монтаж" ООД е създадено през 1992г. като правоприемник на "СМР" към "Мини Марица Изток" Основната дейност на фирмата е строителство и ремонт на промишлени и жилищни сгради; изграждане и ремонт на жп линии - горно и долно строене; изграждане на ел. проводи, подстанции и трафопостове; рекултивация на нарушени терени; корекции на реки и канали и всички видове земни и пътно - строителни работи; ВиК дейности; производство на бетонови и варови разтвори, бетонови и стоманобетонови изделия; услуги с механизация. Дейността на фирмата е сертифицирана от Bureau Veritas Certification съгласно стандарта ISO 9001:2000. Производството на бетоновите разтвори е сертифицирано съгласно НСИОССП от ЦИЕС гр. Ст. Загора. Основните възложители на фирмата са "Мини Марица Изток" ЕАД - гр. Раднево; ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД; Министерство на отбраната; Служба "Сигурност - военна полиция и Военно контраразузнаване"; DSD Dillinger Stahbau GmbH RWE Industrie Losungeu GmbH. От 2007г. възложители са МАН - Такраф и AES - Марица Изток 1.
Детайлна информация
 
 
Строймат 2002 ЕООД
Управител: Дончо Тодоров Кацарски
Адрес: 6100 Казанлък; ул. Летище 50 П.К.54
тел: 0431/ 63 644, моб: 0898/ 534 490, факс: 0431/ 63 644
stroimat2002@abv.bg
Фирма”Строймат 2002”ЕООД е приемник на ЕТ”Агро Кацарски-Дончо Кацарски” през 2002г. е пререгистрирана в Строймат 2002 ЕООД , като към основнаия си предмет на дейност производство на готови варови и бетонови разтвори включва строителство и ремонт на промишлени и жилищни сгради. Фирмата разполага със собствена строителна механизация, собствен транспорт и собствена база за производство, което и позволи успешно конкурентно да се наложи на строителния пазар.
Детайлна информация
 
 
Строник ЕООД
Управител: Николай Кирилов Николов
Адрес: 6000 Ст.Загора; ул.Гладстон №16, офис 1
тел: 042/ 624 040, моб: 0888/ 000 454, факс: 042/ 624 040
stronik@abv.bg
СТРОНИК ЕООД-НАДЕЖДНОСТ. КАЧЕСТВО. КОМПЕТЕНТНОСТ. ОСНОВАНА ПРЕЗ 2006Г.И СТАНДАРТИЗИРАНА ПО ISO 9001:2000 ФИРМАТА Е ПРАВОПРИЕМНИК НА ЕТ СТРОНИК-НИКОЛАЙ НИКОЛОВ, И Е С ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ СЪС СЪВРЕМЕННА АРХИТЕКТУРА И ЕСТЕТИКА,КАКТО И МОДЕРНИ СТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ. ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ОПИТ И ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ МОЩНОСТИ ПОЗВОЛЯВАТ КОМПЛЕКСНО РЕАЛИЗИРАНЕ НА НЯКОЛКО ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТА ЕДНОВРЕМЕННО. ОТ НАЧАЛОТО НА 2007Г. ДРУЖЕСТВОТО РАБОТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЖИЛ.СГРАДА В ГР.СТАРА ЗАГОРА,КАКТО И НА ЖИЛ.СГРАДА ЗА СЕЗОННО ОБИТАВАНЕ В ГР.ПОМОРИЕ. ПРИВИЛЕГИЯ И УДОВОЛСТВИЕ Е ДА СЕ ДОВЕРИТЕ НА СТРОНИК ЕООД.
Детайлна информация
 
 
Тонзос АД
Управител: Минчо Данев Гинев
Адрес: 6100 Казанлък; ул."Отец Паисиий" 21
тел: 0431/ 65 565, моб: 0888/ 202 739, факс: 0431/ 63 946
ginev_md@abv.bg
Акционерно дружество"Тонзос"АД още от своето създаване се специализира в промишлено и гражданско строителство. Извършва строителство както в страната така и в чужбина. Натрупаният опит през годините позволява изграждане на комплексни обекти "до ключ". "Тонзос"АД разполага с производствено - техническа база,строителна лаборатория, а в своя бетонов център -производство на бетонови и варови разтвори.
Детайлна информация
 
     

 

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ
 
 
   
  © 2009 КСБ | Created by Vilex